Xuất bản thông tin

Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021

  Ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra thành phố ( kèm...

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tham dự và chủ trì buổi phát động.

Chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội

Chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội theo Công văn số 479-CV/BTGTU ngày 25/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 05/8/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng CSDL TTCP để báo cáo thống kê số liệu

  1. Hướng dẫn sử dụng CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng  đối với Thanh tra quận, huyện, sở, ngành (đính kèm file). ...

Đặt vấn đề phòng ngừa tham nhũng là chính, không để vi phạm rồi mới xử lý

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước của Liên...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đối thoại với công dân dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi đối thoại với công dân có đơn thư khiếu nại liên quan đến bố trí đất tái định cư do thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuâ

           

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 2 3 5 3 7 9
Hôm nay: 359
Hôm qua: 552
Tháng này: 6128
Tổng cộng: 0006235379