Xuất bản thông tin

Góp ý Dự thảo Quy định chức danh Trưởng, Phó phòng và Chánh, Phó Thanh tra các quận, huyện, sở, ngành

Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tải file dự thảo


           

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 7 5 0 2 8
Hôm nay: 670
Hôm qua: 644
Tháng này: 12946
Tổng cộng: 0004975028