Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kêt đánh giá công tác PCTN năm 2016

 

Ngày 16/93/2017, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam; ông Kyung-ho Park, Phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng và Quyền dân sự Hàn Quốc (ACRC) và ông Balazs Horvath Giám đốc Trung tâm chính sách UNDP Seoul đồng chủ trì hội nghị tổng kết đánh gía công tác PCTN năm 2016. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh một số tinh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội.​ 

 

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về PCTN, với sự hỗ trợ tích cực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội và Seoul về những thành công của Hàn Quốc trong công tác PCTN, Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp đánh giá công tác PCTN của Cơ quan Chống tham nhũng và Bảo vệ quyền công dân Hàn Quốc (ACRC). Phương pháp đánh giá này đã thành công trong việc thúc đẩy công tác PCTN tại Hàn Quốc. Tuy công tác PCTN ở mỗi quốc giá có nhiều điểm khác nhau nhưng cơ bản phương pháp đánh giá công tác PCTN của ACRC có thể áp dụng tại Việt Nam. Vif vậy, năm 2016, được sự cho phép của Chính phủ và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ của ACRC, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thí điểm áp dụng phương pháp đánh giá công tác PCTN của ACRC đối với cấp tỉnh ở Việt Nam. 

IMG_4114.JPG
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết dự án thí điểm đánh giá công tác PCTN theo phương pháp của ACRC; Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 2016 (Sản phẩm của Dự án). Theo đó, Qua hơn 1 năm triển khai, Dự án "Đánh giá công tác PCTN năm 2016" theo kinh nghiệm của ACRC đã đạt những kết quả khả quan, thiết thực cho công cuộc PCTN ở Việt Nam. Kết quả đánh giá cơ bản đã phản ánh được tình hình công tác PCTN  tại các địa phương. Dự án là tiền đề nhằm xây dựng các bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp huyện, các bộ chỉ số tại các bộ, ngành, cơ quan sự nghiệp công, doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời là bước đầu tiên để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN. Qua đánh giá chung về công tác PCTN cấp tỉnh cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN được các địa phương triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, mức độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. 
Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016, TTCP kiến nghị Chính phủ giao TTCP tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá đối với cấp tỉnh và xem xét áp dụng phương pháp đánh giá công tác PCTN đối với các quận, huyện và hướng tới việc đánh giá công tác PCTN tại bộ, ngành, cơ quan sự nghiệp công và các doanh nghiệp Nhà nước. Thông qua kết quả đánh giá hàng năm, TTCP tiến hành nghiên cứu, đánh giá các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng có hiệu quả thấp để làm rõ nguyên nhân, kiến nghị sửa đổi hoặc tăng cường biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN.
IMG_4125.JPG

 
Phát biểu kết luận, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, đây là năm đầu tiên thử nghiệm một công cụ mới phức tạp, với hệ thống tài liệu, hồ sơ chưa đầy đủ, nguồn nhân lực thực thi chưa được đào tạo, nhưng có thể nói kết quả đưa ra nhận được sự tâm phục – khẩu phục của các địa phương trên toàn quốc; Báo cáo đánh giá công tác PCTN hàng năm là nguồn tài liệu đầu vào quan trọng của công tác quản lý nhà nước các cấp, của cơ quan xây dựng chính sách cũng như người dân trong mục tiêu hướng tới vì một nền công vụ minh bạch, trách nhiệm, hiện đại phi tham nhũng tại Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đánh giá năm 2016, TTCP trong thời gian tới sẽ hoàn chỉnh bộ chỉ số đánh giá cấp tỉnh, xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ chỉ số đánh giá PCTN tại các doanh ngiệp nhà nước; nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên về công tác PCTN để xây dựng các bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN theo từng thời gian cụ thể, phù hợp với yêu cầu về công tác PCTN của Đảng và Nhà nước. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng hy vọng, TTCP Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như tài chính của UNDP và ACRC.
 
 
Nguồn tin: thanhtra.gov.vn

           

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 2 1 2 9 6 8
Hôm nay: 377
Hôm qua: 692
Tháng này: 9349
Tổng cộng: 0006212968