Xuất bản thông tin

Kết quả công tác 2 tháng đầu năm 2017 của Cục Chống tham nhũng

 

Trong 2 tháng đầu năm 2017, Cục đã xây dựng  báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017;phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Luật PCTN sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; tham mưu cho Tổng TTCP - Thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN các nội dung về công tác nội chính do Ban Nội chính tổ chức;xây dựng báo cáo thực hiện Dự án đánh giá công tác PCTN năm 2016.

 

​Công tác thanh tra kinh tế - xã hôi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN, Cục tiếp tục cử công chức phối hợp với các đơn vị tham gia đoàn thanh tra; tiến hành khảo sát nắm tình hình chuẩn bị tiến hành thanh tra nhà máy Đạm Hà Bắc; thành lập tổ khảo sát nắm tình hình chuẩn bị thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài.

 

 

Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thực thi Công ước của LHQ về Chống tham nhũng, Cục phối hợp với vụ Hợp tác quốc tế triển khai hội nghị APEC ACTWG năm 2017; làm đầu mối tổ chức các buổi họp hỗ trợ của Nhóm chuyên gia đánh giá và Tổ công tác liên ngành về thực thi Công ước đánh giá Công-gô và Sô lô Mông; tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai kiện toàn Nhóm đánh giá thực thi Công ước; triển khai các bước chuẩn bị cho hoạt động đánh giá thực thi Công ước trong Chu trình 2.

 

Báo cáo về công tác xử lý đơn thư, Cục IV cho biết, từ ngày 01/1/2017 đến ngày 28/22/2017, Cục tiếp nhận 40 đơn do công dân chuyển đến (gồm 29 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại và 03 đơn kiến nghị). Các đơn thư của công dân đang được Cục nghiên cứu, xử lý. Trong thời gian này, Cục thành lập các tổ công tác tiến hành nắm tình hình tại Cục Thuế Hà Nội, Chi Cục Thuế Đông Anh, Chi Cục Thuế Quận Hai Bà Trưng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học Viện Bưu chính Viễn thông, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Long Biên.v.v.

 

Nguồn tin: thanhtra.gov.vn

 

Trong 2 tháng đầu năm 2017, Cục đã xây dựng  báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017;phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Luật PCTN sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; tham mưu cho Tổng TTCP - Thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN các nội dung về công tác nội chính do Ban Nội chính tổ chức;xây dựng báo cáo thực hiện Dự án đánh giá công tác PCTN năm 2016.

 

 

Công tác thanh tra kinh tế - xã hôi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN, Cục tiếp tục cử công chức phối hợp với các đơn vị tham gia đoàn thanh tra; tiến hành khảo sát nắm tình hình chuẩn bị tiến hành thanh tra nhà máy Đạm Hà Bắc; thành lập tổ khảo sát nắm tình hình chuẩn bị thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài.

 

 

 

 

 

Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thực thi Công ước của LHQ về Chống tham nhũng, Cục phối hợp với vụ Hợp tác quốc tế triển khai hội nghị APEC ACTWG năm 2017; làm đầu mối tổ chức các buổi họp hỗ trợ của Nhóm chuyên gia đánh giá và Tổ công tác liên ngành về thực thi Công ước đánh giá Công-gô và Sô lô Mông; tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai kiện toàn Nhóm đánh giá thực thi Công ước; triển khai các bước chuẩn bị cho hoạt động đánh giá thực thi Công ước trong Chu trình 2.

 

 

 

Báo cáo về công tác xử lý đơn thư, Cục IV cho biết, từ ngày 01/1/2017 đến ngày 28/22/2017, Cục tiếp nhận 40 đơn do công dân chuyển đến (gồm 29 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại và 03 đơn kiến nghị). Các đơn thư của công dân đang được Cục nghiên cứu, xử lý. Trong thời gian này, Cục thành lập các tổ công tác tiến hành nắm tình hình tại Cục Thuế Hà Nội, Chi Cục Thuế Đông Anh, Chi Cục Thuế Quận Hai Bà Trưng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học Viện Bưu chính Viễn thông, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Long Biên.v.v.


           

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 5 5 9 3 1 6
Hôm nay: 477
Hôm qua: 7725
Tháng này: 287470
Tổng cộng: 0004559316