Xuất bản thông tin

Quyết định ban hành và Bộ tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra quận, huyện, sở, ngành của thành phố Đả Nẵng. Tải File

Quyết định ban hành và Bộ tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra quận, huyện, sở, ngành của thành phố Đả Nẵng. Tải File

 

Download File mẫu văn bản mềm:   Tải File


           

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 9 7 5 0 2 1
Hôm nay: 663
Hôm qua: 644
Tháng này: 12939
Tổng cộng: 0004975021