Kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) là một khâu trong quá trình kiểm soát TSTN của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng (Phần II )
Kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) là một khâu trong quá trình kiểm soát TSTN của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
“Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại… ”
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn
    1

           

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 8 1 6 1 0
Hôm nay: 232
Hôm qua: 513
Tháng này: 12555
Tổng cộng: 0006081610