Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý về môi trường tại Công ty cổ phần Thép Dana - Ý, Công ty cổ phần Thép Dana-Uc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng
Chiều ngày 21/9/2018, Thanh tra thành phố đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tại BQL Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Năng
Ngày 25/6/2018, Thanh tra thành phố đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
Thanh tra thành phố đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng
Chiều ngày 10/10/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
    1 2 Trang sau
           

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 5 0 5 3 6 6 0
Hôm nay: 234
Hôm qua: 278
Tháng này: 11365
Tổng cộng: 0005053660