Sáng ngày 16/11/2016, Thanh tra thành phố tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 854/KL-TTTP ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
(Thanh tra) - Ngày 16/11, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh đã có buổi làm việc với Tổ Biên tập về công tác xây dựng thể chế năm 2016.
Chiều ngày 13/10/2016, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 755/KL-TTTP ngày 10/10/2016 Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thuế và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng
Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2016 tại tru sở Thanh tra thành phố, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra đối với 15 doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang
Sáng ngày 03/8/2016, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 563/KL-TTTP ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
Thanh tra Chính phủ kêu gọi các cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể có tư cách pháp nhân ở cấp địa phương nhân rộng các sáng kiến phòng chống tham nhũng tại địa phương.
Từ khi Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực, trong những năm qua, ngành Thanh tra thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố để xây dựng, triển khai công tác thanh tra và đạt được nhiều kết quả tích cực, các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
Từ ngày 1/12/2014, việc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của ĐTT và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra được thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-TTCP
Ngày 08 tháng 9 năm 2014 Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh.
Ngày 12/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.
Ngày 20/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2014
Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng (NH) Nhà nước đưa ra dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và các cơ quan chuyên môn.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013. Theo đó, Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức (chi tiết nội dung thông tư này được đăng tải trên website của Thanh tra thành phố tại mục “Văn bản pháp luật”)
Ngày 20/5/2015, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Để triển khai thực hiện Thông tư trên đảm bảo thời gian quy định, Thanh tra thành phố đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Thanh tra thành phố trước ngày 15/8/2015 để tổng hợp, báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định.

           

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 1 4 1 7 0
Hôm nay: 568
Hôm qua: 1004
Tháng này: 140461
Tổng cộng: 0004814170