Dự thảo Thông tư Quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

        Xem với cỡ chữ    

Dự thảo Thông tư Quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng chịu tác động của Thông tư.

Dự thảo Thông tư Quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng chịu tác động của Thông tư.

 

Kích đường link để xem chi tiết dự thảo Thông tư: https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher//Content/du-thao-thong-tu-quy-inh-cac-quy-trinh-nghiep-vu-ve-thanh-tra-tiep-cong-dan-xu-ly-on-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhu-1?6184266

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 8 1 6 6 0
Hôm nay: 282
Hôm qua: 513
Tháng này: 12605
Tổng cộng: 0006081660