Họp hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra

        Xem với cỡ chữ    

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì họp về việc hoàn thiện xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra

 

 

 

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì họp về việc hoàn thiện xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra và Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 

​Sau khi nghe đại diện Vụ Pháp chế trình bày báo cáo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra và các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong việc nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.

 

 

Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, việc ban hành Quyết định cần dựa trên nguyên tắc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bí mật Nhà nước, liên quan đến hoạt động Ngành; thể chế bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần công khai tối đa. Theo đó, việc áp dụng độ mật cần nghiên cứu cho phù hợp; tạo điều kiện tối đa cho hoạt động thanh tra, đảm bảo cho Ngành thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đánh giá cao quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong Dự thảo có một số nội dung mới đòi hỏi yêu cầu quản lý của Ngành thanh tra cần được tiếp tục trao đổi, thảo luận để diễn đạt rõ hơn. Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn chỉnh Dự thảo, tiếp tục gửi lấy ý kiến các cục, vụ, đơn vị.

Tổng Thanh tra chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị cần nghiêm túc tổ chức họp, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Thông tư. Sau khi lấy ý kiến các cục, vụ, đơn vị nếu vẫn còn ý kiến khác nhau tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, bổ sung để hoàn chỉnh Dự thảo, nếu các ý kiến đã thống nhất thì xem xét để ký ban hành Thông tư.

 

 

Nguồn tin: thanhtra.gov.vn      

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 2 1 1 5 5 8
Hôm nay: 71
Hôm qua: 410
Tháng này: 7939
Tổng cộng: 0006211558