Giới thiệu Thanh tra thành phố

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Nghị quyết về việc chia tách địa giới hành chính một số tỉnh được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 11 năm 1996, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính: tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũng có sự chia tách.

 

Thanh tra tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được tách thành Thanh tra tỉnh Quảng Nam và Thanh tra thành phố Đà Nẵng. Thanh tra thành phố Đà Nẵng được thành lập mới theo quyết định số 07/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, có trụ sở tại số 93 đường Nguyễn Thị Minh Khai – quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng và nay chuyển về Tầng 9, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú – phường Thạch Thang- quận Hải Châu-thành phố Đà Nẵng.

 

Thanh tra thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

 

- Trụ sở cơ quan: Tầng 9, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú – P.Thạch Thang – quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng

- Điện thoại: (84.236) 3822.079    Fax (84.236) 3817.908

- Email: tttp@danang.gov.vn

In Quay lại chia sẻ bài viết

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 1 2 1 6 6 7
Hôm nay: 393
Hôm qua: 637
Tháng này: 8649
Tổng cộng: 0006121667