Công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận số 600/KL-TTTP ngày 07/8/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 

Sáng ngày 08/8/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận số 600/KL-TTTP ngày 07/8/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 

Tham dự buổi công bố kết luận có ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra thành phố; các thành viên Đoàn thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, lãnh đạo các phòng và UBND các xã trực thuộc UBND huyện Hòa Vang có liên quan đến nội dung thanh tra.

 

Kết quả thanh tra cho thấy, trong thời gian qua, UBND huyện Hòa Vang, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tại huyện Hòa Vang đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tại huyện với các cơ quan trực thuộc UBND huyện như Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã được thực hiện chặt chẽ, nhất là công tác cấp GCN QSDĐ cho nhân dân theo Nghị quyết 30/2013/NQ-QH13 của Quốc hội.

 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần được quan tâm như: Việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; công tác quản lý đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường còn nhiều hạn chế; trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất cho các hộ thuộc diện di dân theo Dự án 773-TTg chưa đúng quy định và một số thiếu sót khác trong việc lập thủ tục cấp GCN QSDĐ lần đầu cho nhân dân. Đại diện UBND huyện Hòa Vang, ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn toàn thống nhất với kết luận thanh tra; cam kết sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ các kiến nghị mà kết luận thanh tra đã nêu

 

Nguồn tin: Phòng Thanh tra 2

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 1 4 1 3 6
Hôm nay: 534
Hôm qua: 1004
Tháng này: 140427
Tổng cộng: 0004814136