Công bố Kết luận thanh tra tại 05 Doanh nghiệp hoạt động SXKD về lĩnh vực Xây dựng

        Xem với cỡ chữ    

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 542/KL-TTTP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Ông Trần Huy Đức – Chánh Thanh tra thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng dự có Đoàn Thanh tra, cán bộ Giám sát đoàn. Về phía các doanh nghiệp có đại diện Tổng Giám đốc, Giám đốc và Kế toán trưởng các Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đỉnh Việt, Công TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Linh Nga, Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Conda, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Công Thành tham dự.

 

Đoàn Thanh tra đã tiến hành Thanh tra tại các doanh nghiệp từ ngày 05/5/2017 đến ngày 29/6/2017.  Kết luận thanh tra đã đánh giá những kết quả đạt được của các doanh nghiệp:  đều có đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, cơ bản chấp hành tương đối đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, việc ghi chép sổ sách kế toán rõ ràng và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, thiếu sót trong việc kê khai quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN một số nội dung còn chưa đúng quy định và chưa thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 

Kết luận thanh tra yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh về lĩnh vực xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và nộp số tiền: 1.003.365.170 đồng vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký với cơ quan thẩm quyền để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và thực hiện sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý kiểm tra, hướng dẫn các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thực hiện đúng qui định pháp luật.

 

Tại buổi công bố, đại diện các Doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận và kiến nghị trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố Kết luận và đã có 3/4 Doanh nghiệp thực hiện nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố 375.363.369 đồng trước khi Công bố Kết luận thanh tra.                                                                             

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 1 4 1 4 2
Hôm nay: 540
Hôm qua: 1004
Tháng này: 140433
Tổng cộng: 0004814142