Vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra được nâng cao

        Xem với cỡ chữ    

(Thanh tra)- Đây là đánh giá của nhiều cơ quan thanh tra tại Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức ngày 24/7, tại Hà Nội.

Vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra được nâng cao

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gợi mở nhiều vấn đề để các tổ chức thanh tra kiến nghị đề xuất hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: HO

Triển khai hàng chục nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ GTVT cho biết, giai đoạn từ 2011 đến tháng 6/2017, cơ quan này đã thực hiện 200 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 41,734 tỷ đồng; yêu cầu xuất toán, giảm trừ và xử lý kinh tế khác số tiền nhiều tỷ đồng; cấm tham gia đấu thầu các công trình do Bộ GTVT quản lý đối với một số doanh nghiệp; yêu cầu kiểm điểm và đề nghị xử lý kỷ luật đối với nhiều đơn vị, cá nhân sai phạm và chuyển hồ sơ 1 tới Bộ Công an đề điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Bên cạnh việc phát hiện những sai phạm, Thanh tra Bộ GTVT đã kịp thời phát hiện, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 9 nghị định, 16 thông tư và một số tiêu chuẩn ngành, một số quyết định do Bộ GTVT ban hành...

Cùng với các cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ GTVT thực hiện, thì đáng chú ý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã triển khai 3.461 cuộc thanh tra, thu hồi và xử lý vi phạm hàng chục tỷ đồng; Cục Đường sắt Việt Nam triển khai 123 cuộc thanh tra; Cục Hàng hải Việt Nam triển khai 11.640, xử phạt vi phạm đã thu hồi hơn 12 tỷ đồng; Cục Hàng không Việt Nam triển khai 79 cuộc thanh tra; Và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai 1.066 cuộc thanh tra, kiểm tra xử phạt hơn 10 tỷ đồng.

Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra

Đánh giá các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường nhấn mạnh: "Luật Thanh tra 2010 là hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra, vừa đảm bảo quản lý theo ngành vừa đảm bảo quản lý theo lãnh thổ. Luật đã giúp nâng cao vị trí, vai trò và tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra".

 

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường báo cáo chung 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Ảnh: HO

 

 

Đồng thời, các chế định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện công tác thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra đã được quy định cụ thể hơn, đảm bảo tính hợp lý trong hoạt động thanh tra. Các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra được quy định rõ ràng, phù hợp với yêu cầu hoạt động thanh tra công, minh bạch, khách quan và trung thực.

Thực tế, việc triển khai Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đã giúp công tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai tương đối toàn diện trên tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ GTVT gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không và hàng hải. Qua đó, đã phát hiện kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách phù hợp cho quản lý. Đồng thời, phát hiện xử lý nhiều vi phạm góp phần nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về GTVT.

Bên cạnh những mặt làm được, vẫn tồn hại, hạn chế một số mặt như: Công tác sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chưa đồng bộ; việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra còn gặp khó khăn, chưa thực hiện nhiều. Một số kết luận thanh tra chuyên ngành, chuyên đề chưa được công bố tại cuộc họp theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra...

Nhiều kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả thanh tra

Đại diện Tổng cục ĐBVN kiến nghị sửa đổi Điều 30 của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn quy định của Tổng cục ĐBVN được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đường bộ. Bổ sung quy định về tiêu chuẩn Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành phải là công chức thanh tra. Nhiều ý kiến đề xuất, cấp Chi cục là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, sửa đổi quy định người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (công chức thanh tra chuyên ngành) được hưởng phụ cấp thanh tra giống như thanh tra viên...

 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận những kiến nghị đề xuất từ Thanh tra ngành GTVT. Ảnh: HO

 

 

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động thanh tra hành chính thì việc sửa đổi Luật Thanh tra 2010 là rất cần thiết. Bởi vậy, Thanh tra Bộ GTVT đề xuất quy định trình tự thủ tục thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra và quy định chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng chủ thể có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra. Đồng thời, quy định bổ sung chức năng thanh tra hành chính cho một số cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, để làm được việc này thì phải thành lập tổ chức thanh tra.

Ngoài ra, cần nghiên cứu các thời hạn, thời hiệu trong hoạt động thanh tra đảm bảo khả thi, thống nhất giữa các luật.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, để Luật Thanh tra là một trong những công cụ quan trọng, hỗ trợ tốt hơn nữa trong quản lý Nhà nước ngành GTVT, các cơ quan Thanh tra hoặc có chức năng thanh tra thuộc Bộ phải nghiên cứu sâu, đưa ra những nội dung vừa khái quát vừa cụ thể để kiến nghị sửa đổi Luật; với những vướng mắc lớn nhất liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động thanh tra, tính độc lập đặc biệt đối với thanh tra chuyên ngành cũng cần đề xuất thay đổi phù hợp với cả các Luật khác, làm sao tạo hành lang pháp lý tốt để triển khai. Cùng với đó, cần phân định tiêu chí xác định thế nào là cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành...

 

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 1 4 1 8 0
Hôm nay: 578
Hôm qua: 1004
Tháng này: 140471
Tổng cộng: 0004814180