Danh bạ Email

        Xem với cỡ chữ    

 

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Thanh tra thành phố

tttp@danang.gov.vn

Trần Huy Đức

Chánh Thanh tra

ducth2@danang.gov.vn

Lương Công Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

tuanlc@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Ân Phó Chánh Thanh tra annth@danang.gov.vn
Trần Kế Phó Chánh Thanh tra ket@danang.gov.vn

Trần Văn Dụ

Thanh tra viên

Dutv@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

hantt3@danang.gov.vn

Dương Thị Tú Trinh

Phó Trưởng phòng

trinhdtt@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Tân

Thanh tra viên

tanntt@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thọ

Chánh Văn phòng

thontk@danang.gov.vn

Huỳnh Minh Quân

Thanh tra viên chính

quanhm2@danang.gov.vn

Trần Công Dũng

Trưởng phòng

dungtc@danang.gov.vn

Huỳnh Thị Kim Phượng

Thanh tra viên chính

phuonghtk2@danang.gov.vn

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng

lamnt@danang.gov.vn

Trần Hà

Trưởng phòng

hat@danang.gov.vn

Trần Văn Bá

Thanh tra viên

batv1@danang.gov.vn

Phan Hoà Nam

Trưởng phòng

namph@danang.gov.vn

Đoàn Trần Thanh Linh

Thanh tra viên

linhdtt@danang.gov.vn

Lê Hữu Công

Phó Trưởng phòng

conglh@danang.gov.vn

Nguyễn Hoàng Linh

Nhân viên

linhnh4@danang.gov.vn

Phan Minh Phương Thanh tra viên phuongpm1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Thanh tra viên hienntt9@danang.gov.vn
Trần Thị Huỳnh Trang Thanh tra viên trangttq3@danang.gov.vn
Nguyễn Quốc Đại Phó Trưởng phòng dainq@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Việt Hà Thanh tra viên hantv1@danang.gov.vn
Lê Thanh Hùng Thanh tra viên hunglt11@danang.gov.vn
Trương Vũ Bích Thảo Chuyên viên thaotvb@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Sanh Thanh tra viên sanhhv@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng Thanh tra viên dungnv12@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 5 1 6 4 5 6 7
Hôm nay: 7612
Hôm qua: 6260
Tháng này: 33477
Tổng cộng: 0005164567