Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Công thương thành phố Đà Nẵng.

        Xem với cỡ chữ    

Chiều ngày 13/06/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương

 

Đ/c Trần Huy Đức - Chánh Thanh tra TP (chủ trì)

 

Chiều ngày 13/06/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra số 443/KL-TTTP ngày 13/06/2017 của Chánh Thanh tra thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Huy Đức – Chánh Thanh tra thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng dự có Đoàn Thanh tra, cán bộ Giám sát đoàn. Về phía Sở Công thương có Ông Phan Văn Kha – Giám đố Sở, các phòng, ban và Lãnh đạo ba đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường thành phố).

 

Theo Kết luận thanh tra thể hiện:  Đoàn Thanh tra đã tiến hành Thanh tra tại đơn vị từ ngày 27/4/2017 đến ngày 18/5/2017. Kết luận thanh tra về các nội dung thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, kiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2016 cho thấy: Sở Công thương thành phố luôn coi trọng, quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC và PCTN. Lãnh đạo Sở quan tâm, kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trên. Sở đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các công tác trên thông qua việc xây dựng, ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện nhiều nội quy, quy chế quy định các định mức, tiêu chuẩn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, việc thực hiện tốt các công tác trên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Công thương và Thanh tra thành phố trong những năm qua.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, thiếu sót về các nội dung cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc Sở chưa có Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cuộc thanh tra chưa triển khai trong năm 2016 là chưa đúng quy định tại Thông tư 01/2014/TT-TTCP. Một số hồ sơ Đoàn thanh tra còn thiếu các tài liệu như: biên bản họp phân công nhiệm vụ, báo cáo tiens độ, kết quả thực hiện, báo cáo kết quả, biên bản công bố kết luận, quy định về giám sát và nhật ký Đoàn thanh tra. Viêc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của Sở và các đơn vị trực thuộc còn có một số bản kê khai điền thông tin chưa đầy đủ, kê khai nàh nhưng không kê đất, phần phát sinh mới tài sản nhưng không khai ở phần biến động giá trị tăng giảm nguồn hình thành tài sản. Cán bộ nhận bản kê khai thiếu kiểm tra, chưa hướng dẫn cho người kê khai chưa đúng khai lại, có bản kê khai tài sản, thu nhập không ký xác nhận đầy đủ ở từng trang theo quy định, không lập biên bản ghi nhận kết quả niêm yết.

 

Qua đó Thanh tra thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Công thương thành phố: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và kịp thời chỉ đạo các bộ phận, phòng ban và cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong Kết luận Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Quan tâm tăng cường lực lượng cho phòng Thanh tra để đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

 

Ông Phan Văn Kha Giám đốc sở thay mặt đơn vị thống nhất với Kết luận thanh tra, cảm ơn đoàn thanh tra và thanh tra thành phố đã giúp Sở thấy được những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời cam kết chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố đúng quy định

 

 

Nguồn tin: Phòng Thanh tra PCTN

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 5 5 9 3 1 2
Hôm nay: 473
Hôm qua: 7725
Tháng này: 287466
Tổng cộng: 0004559312