Công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Công thương

        Xem với cỡ chữ    

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương thành phố Đà Nẵng

 

Đ/c Trần Huy Đức - Chánh Thanh tra thành phố (chủ trì buổi làm việc)

 

Thực hiện Quyết định số 8091/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017. Sáng ngày 26/4/2017 tại Sở Công thương thành phố Đà Nẵng, Thanh tra thành phố tổ chức công bố Quyết định số 290/QĐ-TTTP ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chánh Thanh tra thành phố V/v thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Sở trong thời kỳ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 (Năm 2016 và quý 1 năm 2017). Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Huy Đức – Chánh Thanh tra thành phố, Giám sát Đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Sở Công thương có ông Phan Văn Kha - Giám đốc, ông Nguyễn Đình Phúc - Phó giám đốc, ông Nguyễn Pháp - Chánh thanh tra cùng lãnh đạo các phòng, ban có liên quan và Thủ trưởng 3 đơn vị trực thuộc: Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp.  

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Nguyễn Đức Cam Phó Chánh thanh tra làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Trong quá trình thanh tra tại Sở, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra các nội dung liên quan trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn kiến nghi, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng ở 3 đơn vị trực thuộc nêu trên của Sở.

 

Nguồn tin: Phòng Thanh tra PCTN

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 5 5 9 2 3 9
Hôm nay: 400
Hôm qua: 7725
Tháng này: 287393
Tổng cộng: 0004559239