Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Đông Á

        Xem với cỡ chữ    

Thanh tra thành phố công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, nguồn viện trợ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Đông Á.

 

Đ/c Trần Huy Đức - Chánh Thanh tra thành phố (chủ trì buổi làm việc)

 

Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2017, sau thời gian thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTTP ngày 03/01/2017 của Chánh thanh tra thành phố, ngày 27/4/2017, Thanh tra thành phố tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 329/KL-TTTP ngày 27/4/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Về việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, nguồn viện trợ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Đông Á.

 

Ông Trần Huy Đức - Chánh thanh tra thành phố chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra: Kết luận thanh tra đã đánh giá những cố gắng trong công tác quản lý tài chính, công tác tuyển sinh, quản lý, cấp phát văn bằng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng cho các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, chấp hành tốt chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho giảng viên và người lao động đúng quy định và nêu rõ những thiếu sót cần khắc phục như: Cần bồi dưỡng bổ sung Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho một số giảng viên cơ hữu mới tham gia công tác giảng dạy; cần quản lý hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, khoa học hơn và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định; thực hiện nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền: 468.749.402 đồng vào ngân sách nhà nước đối với những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như: Khoản thiệt hại do mất cắp, chi trả lãi tiền vay nguồn đầu tư xây dựng công trình dở dang, khấu hao xe vượt định mức, khấu hao công trình chưa hoàn thành (ngày 25/4/2017, Trường đã nộp số tiền: 468.749.402 đồng vào Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng).

 

Tại buổi công bố, ông Dương Tấn Diệp, Hiệu trưởng cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận và kiến nghị trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.

                                                                             

Nguồn tin: Phòng Thanh tra 1

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 5 5 9 2 2 0
Hôm nay: 381
Hôm qua: 7725
Tháng này: 287374
Tổng cộng: 0004559220