UBND thành phố ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Trung, Trần Văn Tề và ông Nguyễn Bảo Đông

        Xem với cỡ chữ    

UBND thành phố ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Trung, trú tại tổ 7, Chơn Tâm 1B3, phường Hòa Khánh Nam; ông Trần Văn Tề, trú tại tổ 86, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu; ông Nguyễn Bảo Đông, trú tại thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 

Phần nội dung:

 

1. Qua hướng dẫn và giải thích của Thanh tra thành phố, hộ ông Phạm Hồng Trung, trú tại tổ 7, Chơn Tâm 1B3, phường Hòa Khánh Nam và hộ ông Trần Văn Tề, trú tại tổ 86, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã đồng ý rút nội dung khiếu nại tại các buổi làm việc với Thanh tra thành phố.

Căn cứ Điều 10 Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Trung, trú tại tổ 7, Chơn Tâm 1B3, phường Hòa Khánh Nam và Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tề, trú tại tổ 86, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. QĐ ông Tề Tải File ; QĐ ông Trung Tải File

 

2. Thực hiện Điều 30 Luật Khiếu nại năm 2011, Lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức đối thoại với hộ ông ông Nguyễn Bảo Đông vào ngày 29/4/2016.

Được sự quan tâm giải quyết hợp tình, hợp lý của Lãnh đạo UBND thành phố, hộ ông Nguyễn Bảo Đông đã đồng ý rút đơn khiếu nại tại buổi đối thoại trên.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 v/v đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bảo Đông, trú tại thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. QĐ ông Đông Tải File

 

Phòng Thanh tra 2

In Quay lại chia sẻ bài viết

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 4 8 1 4 1 1 8
Hôm nay: 516
Hôm qua: 1004
Tháng này: 140409
Tổng cộng: 0004814118