Thanh tra thành phố Đà Nẵng Công bố kết luận Thanh tra tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Chiều ngày 10/10/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

 

 

Chiều  ngày 10/10/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra số 767/KL-TTTP ngày 09/10/2017 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Huy Đức – Chánh Thanh tra thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng dự có Đoàn Thanh tra, cán bộ Giám sát đoàn. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao có Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc cùng 02 Phó Giám đốc sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban và ba đơn vị trực thuộc (Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV-TDTT, Cung Thể thao Tuyên Sơn và Nhà hát Trưng Vương).

 

Theo Kết luận thanh tra thể hiện:  Đoàn Thanh tra đã tiến hành đã tiến hành Thanh tra tại đơn vị từ ngày 06/9/2017 đến ngày 15/9/2017. Kết luận thanh tra về các nội dung thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, kiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2016 cho thấy: Nhìn chung Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện khá tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn KNTCvà PCTN. Thanh tra sở đã có nhiều cố gắng tham mưu cho Giám đốc sở trong việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra và PCTN hằng năm; tham mưu trong việc tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các KNTC, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Sở và các đơn vị trực thuộc được thực hiện thường xuyên, công tác minh bạch tài sản, thu nhập được đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thanh tra, KNTC và PCTN, Sở và các đơn vị trực thuộc còn một số thiếu sót cần khắc phục trong thời gian đến, cụ thể như sau:

 

- Thực tế triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra cho thấy Thanh tra Sở chưa phân định rõ công tác thanh tra và kiểm tra, tài liệu ban hành là công tác thanh tra nhưng nội dung là hoạt động kiểm tra.

- Năm 2016 và quý I/2017, Sở chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại các đơn vị trực thuộc, do Sở được chia tách và thành lập vào tháng 5/2016.

- Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch khi thực hiện đơn vị triển khai chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành mà chủ yếu là hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

- Việc minh bạch tài sản, thu nhập chưa đảm bảo yêu cầu: kê nhà nhưng không kê đất của ngôi nhà, phát sinh mới tài sản nhưng không khai ở phần biến động giá trị tăng giảm, nguồn hình thành tài sản; kê khai tổng thu nhập chưa đầy đủ; người nhận bản kê khai có ký nhận ở trang cuối nhưng không ký vào từng trang của bản kê khai; công khai theo hình thức niêm yết nhưng không có biên bản kết thúc niêm yết.

- Lực lượng thanh tra của Sở khá mỏng (4 người nhưng chỉ có 01 thanh tra viên) nên việc tổ chức đoàn thanh tra rất khó khăn.

- Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao và Nhà hát Trưng Vương triển khai công tác tiếp công dân chưa đầy đủ theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 (chưa có phòng tiếp công dân riêng; chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân...).

 

Qua đó Thanh tra thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và kịp thời chỉ đạo các bộ phận, phòng ban và cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong Kết luận Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Quan tâm tăng cường lực lượng cho phòng Thanh tra sở để đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Giám đốc sở trong công tác quản lý nhà nước về các nội dung trên.

 

Ông Huỳnh Văn Hùng Giám đốc Sở thay mặt đơn vị thống nhất với Kết luận thanh tra, cảm ơn đoàn thanh tra và thanh tra thành phố đã giúp Sở thấy được những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời cam kết chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố đúng quy định./.

 

                                                       Phòng Thanh tra PCTN

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 3 9 5 8 3 3 2
Hôm nay: 3051
Hôm qua: 10834
Tháng này: 171534
Tổng cộng: 0003958332