Danh bạ Email

        Xem với cỡ chữ    

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Email

*

Thanh tra thành phố

tttp@danang.gov.vn

1

Trần Huy Đức

Chánh Thanh tra

ducth2@danang.gov.vn

2

Lương Công Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

tuanlc@danang.gov.vn

3

Nguyễn Đức Cam

Phó Chánh Thanh tra

camnd@danang.gov.vn

4 Nguyễn Thị Hồng Ân Phó Chánh Thanh tra annth@danang.gov.vn

5

Trần Hoà Phú

Phó Trưởng phòng

Phuth@danang.gov.vn

6

Trần Văn Dụ

Thanh tra viên

Dutv@danang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

Thanh tra viên

hantt3@danang.gov.vn

8

Dương Thị Tú Trinh

Phó Chánh VP

trinhdtt@danang.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thanh Tân

Thanh tra viên

tanntt@danang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Kim Thọ

Phó Chánh VP

thontk@danang.gov.vn

11

Nguyễn Phương Nam

Chuyên viên

namnp@danang.gov.vn

12

Trương Công Khánh

Trưởng phòng

khanhtc@danang.gov.vn

13

Huỳnh Minh Quân

Thanh tra viên chính

quanhm2@danang.gov.vn

14

Trần Công Dũng

Trưởng phòng

dungtc@danang.gov.vn

15

Huỳnh Thị Kim Phượng

Thanh tra viên chính

phuonghtk2@danang.gov.vn

16

Nguyễn Thanh Lâm

Phó Chánh VP

lamnt@danang.gov.vn

17

Lê Thi Hoa

Phó Trưởng phòng

hoalt2@danang.gov.vn

18

Nguyễn Quang Trung

Trưởng phòng

trungnq@danang.gov.vn

19

Trần Hà

Chánh VP

hat@danang.gov.vn

20

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trưởng phòng

nguyetntm2@danang.gov.vn

21

Trần Văn Bá

Thanh tra viên

batv1@danang.gov.vn

22

Phan Hoà Nam

Phó Trưởng phòng

namph@danang.gov.vn

23

Đoàn Trần Thanh Linh

Thanh tra viên

linhdtt@danang.gov.vn

24

Lê Hữu Công

Phó Trưởng phòng

conglh@danang.gov.vn

25

Nguyễn Hoàng Linh

Nhân viên

linhnh4@danang.gov.vn

26 Phan Minh Phương Chuyên viên phuongpm1@danang.gov.vn
27 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên hienntt9@danang.gov.vn
28 Trần Thị Huỳnh Trang Chuyên viên trangttq3@danang.gov.vn
29 Nguyễn Quốc Đại Phó Trưởng phòng dainq@danang.gov.vn
30 Nguyễn Thị Việt Hà Chuyên viên hantv1@danang.gov.vn
31 Lê Thanh Hùng Thanh tra viên hunglt11@danang.gov.vn
32 Trương Vũ Bích Thảo Chuyên viên thaotvb@danang.gov.vn
33 Huỳnh Văn Sanh Thanh tra viên sanhhv@danang.gov.vn
34 Nguyễn Văn Dũng Thanh tra viên dungnv12@danang.gov.vn
35 Nguyễn Minh Cảnh Chuyên viên canhnm@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 3 9 5 8 2 9 1
Hôm nay: 3010
Hôm qua: 10834
Tháng này: 171493
Tổng cộng: 0003958291