Đó là các Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Công an Nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Đà Nẵng; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2014.

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" là hình thức khen thưởng của Thanh tra Chính phủ cho cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam. Kỷ niệm chương được xét tặng hoặc truy tặng 1 lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.  


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
               
 
 
 
 
 
 
Thanh tra thành phố công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư đối với một số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc Dự án Khu dân cư An Cư 5 (giai đoạn 2, 3) tại phương An Hải Bắc, quận Sơn Trà.
 


 
 
 
 
 
 
Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, TPHCM và các bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; từng bước gắn tiếp dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 


 
 
 
 
 
 
Sáng 23/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng.