Thanh tra thành phố Đà Nẵng phát động cùng tham gia cuộc thi “tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong toàn Ngành thanh tra thành phố Ðà Nẵng.   Nội dung chi tiết về thể lệ cuộc thi và câu hỏi anh/chị kích chọn download file đính kèm bên dưới

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện và có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng là đánh giá mà Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV năm 2014.

Ngày 27/12/2014, Thanh tra Chính phủ ra thông báo  số 3173/TB-TTCP về việc  thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
               
 
 
 
 
 
 
Để thực hiện chương trình hoạt động “năm doanh nghiệp 2014”, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 02 năm 2014 ban hành Chương trình hoạt động của năm doanh nghiệp với quan điểm và mục tiêu
 


 
 
 
 
 
 
Ngày 30-10, UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 và quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng, tổ chức chính trị xã hội, sở, ban, ngành, quận, huyện, hội, đoàn thể… trên địa bàn thành phố.